EKOkredyt Prosument w BOŚ Banku od 24 kwietnia - Faba

Aktualność: EKOkredyt Prosument w BOŚ Banku od 24 kwietnia

EKOkredyt Prosument w BOŚ Banku od 24 kwietnia

Prosument Ekokredyt w BOŚ Banku - Faba
Na obrazie znajdują się logo Banku Ochrony Środowiska oraz symbol, który bank wybrał dla EKOkredytu Prosumenta.

 

O co chodzi?

Preferencyjne kredyty na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych, czy kotłów na biomasę, oferowane w ramach Programu Prosument, będą dostępne w Banku Ochrony Środowiska od 24 kwietnia 2015 r. 

Przesunięcie terminu startu Programu o ponad dwa tygodnie jest odpowiedzią Banku na postulaty branży – przedstawicieli rynku mikroinstalacji OZE, uczestniczących 26 marca 2015 r. w „Dyskusji otwartej nad uwarunkowaniami wdrożenia programu Prosument”, zorganizowanej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bank Ochrony Środowiska opublikował na swojej stronie www.bosbank.pl zasady dotyczące przyjmowania wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami na Ekokredyt Prosument. Dostęp do kredytów udzielanych w ramach Programu Prosument będzie równy dla wszystkich zainteresowanych stron.

Dla kogo?

EKOkredyt skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Co jest wspierane kredytem?

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych:

 

  • źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
  • małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
  • mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

W ramach EKOkredytu dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

  • więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
  • więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej

 

przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Gdzie mogę złożyć wniosek i przeczytać dokumenty?

Wnioski będą przyjmowane we wszystkich oddziałach Banku, a potwierdzenia przyjęcia wniosków będą drukowane z systemu elektronicznego.

Wnioski, szczegółowe warunki uzyskania finansowania, wymagania wobec urządzeń i dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument