Prosument Opolski - Faba

Aktualność: Prosument Opolski

Prosument Opolski

Dom ekologiczny Prosument opolski - Faba
Prosument Opolski to nie tylko zielone logo, ale rzeczywista zmiana kierunku na ekologię w Twoim domu i okolicy.

Od 1 grudnia 2014r.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opoluprowadzi w trybie ciągłym nabór wniosków o dofinansowania w ramach programu „PROSUMENT OPOLSKI”.

Program został w dużej mierze skonstruowany na podstawie pierwotnych założeń programu „PROSUMENT”, w pełni skonsultowanych z organizacjami społecznymi. W programie tym w odróżnieniu od ogólnokrajowego programu PROSUMENT, nie ma wymogu inwestycyjnego zastosowania instalacji OZE wytwarzającej energię elektryczną. Dofinansowaniem objęte są urządzenia nie powodujące niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza (pompy ciepła, termiczne kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne oraz małe elektrownie wiatrowe).

Budżet programu „PROSUMENT OPOLSKI” na rok 2014 wynosi 2mln zł.  Program jest przewidziany na lata 2014 – 2017.

Beneficjent  Programu „PROSUMENT OPOLSKI” może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

 1. w przypadku pompy ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u  – 900 zł/kW;
 2. w przypadku pompy ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.:
  • z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów – 1 500 zł/kW,
  • z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej > 250 litrów – 2 400 zł/kW,
  • do pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. – 1 650 zł/kW;
 3.  w przypadku instalacji solarnej – 1 050 zł/kW (moc określona zgodnie z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną, przy różnicy temperatury (Tm – Ta) = 50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G = 1 000 W/m2);

W ramach Programu na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie, a jego łączna kwota nie może być wyższa niż:

 1. w przypadku instalacji wykorzystującej jedno odnawialne źródło energii:
  • 15 000 zł dla osób fizycznych,
  • 45 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;
 2. w przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej:
  • 30 000 zł dla osób fizycznych
  • 90 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się pod adresem: http://www.wfosigw.opole.pl/node/377 oraz w pliku poniżej.

Polecamy również aktualne promocje, które można znaleźć na stronie producenta pomp ciepła NIBE BIAWAR (tu kliknij). Pompy tego producenta można nabyć w ramach programu Prosument Opolski.