Zmiany w programie Prosument

Główne zmiany do programu obejmują następujące zagadnienia: wyłączenie, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu,  możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE. Nadwyżki energii z instalacji będą [...]

Pompy ciepła

Pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej są coraz popularniejszą alternatywą dla kolektorów słonecznych. Montaż pomp ciepła jest tańszy od montażu kolektorów i pozwalają one uzyskać ciepłą wodę w dużo [...]