Pompy ciepła - Faba

Oferta: Pompy ciepła

Pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej są coraz popularniejszą alternatywą dla kolektorów słonecznych. Montaż pomp ciepła jest tańszy od montażu kolektorów i pozwalają one uzyskać ciepłą wodę w dużo szerszym zakresie warunków pogodowych niż kolektory (nie przeszkadza im zachmurzenie czy padający deszcz).

W naszej ofercie znajdują się pompy ciepła 3 typów głównych:

 • pompy powietrzne ( zwane pompami powietrze - woda ) - wykorzystują jako dolne źródło ciepła powietrze zewnętrzne otoczenia lub powietrze wentylacyjne (wyrzutowe, odpadowe) obiektu. Pompy powietrzne nie stanowią stabilnego źródła energii, ponieważ ich efektywność wyrażona współczynnikiem COP jest bardzo wrażliwa na zmienność temperatur zewnętrznych.  Ich zaletą jest niski koszt inwestycji w porównaniu z innymi typami pomp (np. brak konieczności przygotowania kosztownego wymiennika gruntowego).

 

 • pompy gruntowe (zwane pompami solanka - woda) wykorzystujące energię geotermalną możemy podzielić na:
  • pompy z kolektorem (wymiennikiem) pionowym (pionowe odwierty, pionowe sondy) stanowią bardzo stabilne dolne źródło ciepła o stałym źródle ciepła niezależnym od pory roku. Temperatura na głębokości 15m poniżej poziomu gruntu utrzymuje się na poziomie 8°C . Zaletą pomp z kolektorem jest niezawodne i efektywne dolne źródło (grunt) o stosunkowo wysokiej temperaturze, która zapewni dosyć szybki zwrot wysokich nakładów inwestycyjnych, bo pozwala osiągnąć wysokie współczynniki efektywności COP, a tym samym niskie koszty eksploatacji. Rozwiązanie to zajmuje niewielką przestrzeń i idealnie nadaje się dla niewielkich działek. Pompa z wymiennikiem pionowym doskonale nadaje się również do chłodzenia, klimatyzacji budynku latem i to zarówno aktywnego jak również chłodzenia pasywnego (z użyciem modułu pasywnego chłodzenia, który pozwala na wykorzystanie naturalnego chłodu z gruntu oraz na oszczędne użycie wyłącznie pomp obiegowych z pominięciem sprężarki pompy ciepła).
  • pompy z kolektorem (wymiennikiem) poziomym wymagają dużej powierzchni odkrytej działki, która powinna być podatna na tzw. regenerację, tj. umożliwiać dobre przyjmowanie wody opadowej (z deszczu - nie jest wybetonowana), oraz jest nasłoneczniona (nie powinna być porośnięta drzewami i dużymi krzewami). Pompy z kolektorem są tańsze od pomp z pionowym wymiennikiem, ale efektywność wymienników poziomych (ich przewodność, zdolność akumulacji i regeneracji) zależy bardzo od składu i budowy gruntu (ilość kwarcu, porowatości i nasycenia wodą). Z tego powodu należy z dużą pieczołowitością podejść do obliczenia właściwej mocy wymiennika i jego długości. Łatwo tu o popełnienie błędu oraz niewłaściwe funkcjonowanie układu z możliwością zamrożenia dolnego źródła ciepła włącznie. Tylko rzetelne zaprojektowanie dolnego źródła ciepła i właściwe wykonanie z przestrzeganiem rozlicznych zasad może zapewnić wysoki współczynnik COP efektywności energetycznej i oszczędną bezproblemową eksploatację. Pomimo spełnienia wszelkich zasad istnieje ryzyko, że niezależnie od wykonawcy, a na skutek zmian zachodzących w gruncie oraz klimacie zmieni się wilgotność gleby, które bezpośrednio wpływają na efektywność układu i ekonomiczną opłacalność. Pompa z kolektorem poziomym jest znacznie mniej efektywna w chłodzeniu budynków.

 

 • pompy głębinowe na bazie studni głębinowych (zwane pompami woda-woda) wykorzystują energię hydrotermalną wód gruntowych. Z uwagi na wysokie temperatury dolnego źródła ciepła 7-12°C osiągają najwyższe współczynniki efektywności przez okrągły rok. Tego typu system budujemy w oparciu o minimum 2 studnie: czerpalną i zrzutową (często wykonujemy kilka studni chłonnych). To idealne z pozoru rozwiązanie narzuca bardzo rygorystyczne wymogi dla studni i wody (wysoka wydajność źródła w studni, odpowiedni skład fizykochemiczny wody, wymóg uzyskania pozwoleń wodno-prawnych, określenia poziomu warstwy wodonośnej oraz miejscowych warunków hydrogeologicznych). Pompy głębinowe są tańsze od pomp gruntowych z wymiennikiem pionowym i porównywalne z kosztem pomp z wymiennikiem poziomym, jednak o jego braku popularności przesądzają wady: możliwość zamulenia studni, możliwość okresowej lub stałej utraty wydajności wody w źródle, ograniczenia formalno-prawne.

Oferujemy pompy ciepła następujących producentów:

 1. Nibe - Biawar
 2. Ariston
 3. Stiebel Eltron
 4. Tweetop
 5. Elektromet
 6. Panasonic